Seeit - המקום הראשון שלך באינטרנט
 

לפעמים הדברים הכי יפים הם במקומות הכי מוכרים, חוף גורדון, ת''א

חוף גורדון, ת''א, צילום: סיגלית מחבר
צילום: סיגלית מחבר
האם נתניהו נגוע בשחיתות בפרשת הצוללות? סקר
 כן
 לא נגוע אך ידע על המעשים
 לא
 לא יודע